PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Sieben Media Productions kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van Sieben Media Productions, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sieben Media Productions verstrekt. Sieben Media Productions kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam.
  • Uw telefoonnummer.
  • Uw e-mailadres.
  • Uw IP-adres.

Privacyverklaring

De wet bescherming persoonsgegevens, ook wel AVG of GDPR genaamd is ook actueel voor  Sieben Media Productions. In dit artikel lees jij hoe wij dit ingeregeld hebben.

WAAROM SIEBEN MEDIA PRODUCTIONS GEGEVENS NODIG HEEFT

Sieben Media Productions verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Sieben Media Productions uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SIEBEN MEDIA PRODUCTIONS GEGEVENS BEWAART

Sieben Media Productions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.